Food Of Vietnam      FOODOFVIETNAM.COM   

Custom Search
  Visit XUVN.COM for More Insight of Vietnam 

Enter "XUVN (Search Subject)" into the above Google Search Box to find Search Subject in XUVM.COM

Read in Vietnamese - Bằng Tiếng Việt (Việt ngữ)
Home page Vietnamese Dessert As Health Food Vietnamese Cuisine Cooking Utensil
Diet & Fitness Popular Dish Nutrition Asian Grocery Online Eat & Travel in Vietnam Vietnamese Recipe Search
History of Vietnamese Food Vietnamese Beauty- Beautify With Food Ingredients & Nutrition Vietnamese Food Calories Restaurant Search
Cooking tips Restaurant Menu Using Cooking Oil Using Herbs- Spices Grocery search
How to Cook Beef How to Cook Shrimp How to Cook Pork How to Cook Fish How to Cook Chicken
Food to Enhance Look Bizarre food of Vietnam Vietnamese Dance/ Performing Arts Vietnamese food Video Clips Visit XUVN.COM for More Insight of Vietnam

 

Vietnamese Culture Vietnamese Society Vietnam Towns in America Asian Communities in America Vietnam Headline News
Vietnamese Dating Dating Race Factor Dating in Vietnam Online Dating Sites Popular Vietnamese Dating Sites
Vietnamese Art Vietnamese Dance/ Performing Arts Vietnamese Singers  Modern/Contemporary Vietnamese Music Vietnamese Religion & Beliefs
Vietnamese Music  Vietnamese Musicians   Vietnamese Music Overview Vietnamese Traditional   Music Modern/Contemporary Vietnamese Music
Vietnam Tourism Overview Vietnam Picture Tour Picture Tour Show Vietnamese Legends & Folklores Vietnamese Classical Literature
Vietnam Travel Guide Vietnamese Clothing Video about Vietnam Vietnamese Religion & Beliefs Vietnamese Music & Performing Arts 
Vietnamese History Vietnam History Vietnamese Language Vietnamese Cosmetic Surgery Vietnamese Classical Literature
Vietnamese Communities Vietnamese Values Vietnamese Culture Vietnamese Woman Culture   Vietnamese Customs
Vietnamese Feast Vietnamese Names Vietnam Tourism Everything You want to Know to get FIT Fitness Activities Guide

Google Advertises Below

 

 

 

 

 

MOBILE FOODOFVIETNAM 

(MOBILE VERSION OF FOOD OF VIETNAM)

 

Khô ḅ

 

Nguyên Liệu

-1/4 to 1/2 cup of "Worster" Sauce (don't know the exact spelling)
-2 lbs thịt bo\ (rump roast or thịt đu\i)
-1 ts garlic powder
-1 ts onion powder
-1/2 cup soy sauce
-1 chút xiú bột ngọt (optional)
-1 ts tiêu
-1 ts liquid smoke

Cách Làm

1. Thịt bo\ xắt mỏng (about 1/2 in) theo chiê\u dọc
2. Trộn tất cả vật liệu vơí thịt bo\
3. Ướp (1/2 hr - 24 hrs)
4. Vặn lo\ nướng ở độ thấp nhất - put "WARM" if possible
5. Traỉ thịt bo\ lên vĩ nướng trong lo\ để sấy cho khô
6. Check for desired tenderness in about 4-5hrs. (có thể sấy
thịt lâu hơn tu\y theo độ da\y cuả miếng thịt cắt)

-Có thể trộn theo tí đươ\ng khi ướp thịt
-Hoặc bột ca\ ri va\ ớt khô
-Hoặc tiêu hột đập nát
-Hoặc bỏ vao\ một it' rượu

 
Home page Vietnamese Dessert As Health Food Vietnamese Cuisine Cooking Utensil
Diet & Fitness Popular Dish Nutrition Asian Grocery Online Eat & Travel in Vietnam Vietnamese Recipe Search
History of Vietnamese Food Vietnamese Beauty- Beautify With Food Ingredients & Nutrition Vietnamese Food Calories Restaurant Search
Cooking tips Restaurant Menu Using Cooking Oil Using Herbs- Spices Grocery search
How to Cook Beef How to Cook Shrimp How to Cook Pork How to Cook Fish How to Cook Chicken
Food to Enhance Look Bizarre food of Vietnam Vietnamese Dance/ Performing Arts Vietnamese food Video Clips Visit XUVN.COM for More Insight of Vietnam
 
Vietnamese Culture Vietnamese Society Vietnam Towns in America Asian Communities in America Vietnam Headline News
Vietnamese Dating Dating Race Factor Dating in Vietnam Online Dating Sites Popular Vietnamese Dating Sites
Vietnamese Art Vietnamese Dance/ Performing Arts Vietnamese Singers  Modern/Contemporary Vietnamese Music Vietnamese Religion & Beliefs
Vietnamese Music  Vietnamese Musicians   Vietnamese Music Overview Vietnamese Traditional   Music Modern/Contemporary Vietnamese Music
Vietnam Tourism Overview Vietnam Picture Tour Picture Tour Show Vietnamese Legends & Folklores Vietnamese Classical Literature
Vietnam Travel Guide Vietnamese Clothing Video about Vietnam Vietnamese Religion & Beliefs Vietnamese Music & Performing Arts 
Vietnamese History Vietnam History Vietnamese Language Vietnamese Cosmetic Surgery Vietnamese Classical Literature
Vietnamese Communities Vietnamese Values Vietnamese Culture Vietnamese Woman Culture   Vietnamese Customs
Vietnamese Feast Vietnamese Names Vietnam Tourism Everything You want to Know to get FIT Fitness Activities Guide

Food Of Vietnam      FOODOFVIETNAM.COM   

Custom Search
  Visit XUVN.COM for More Insight of Vietnam 

Enter "XUVN (Search Subject)" into the above Google Search Box to find Search Subject in XUVM.COM